پروژه محوطه سازی گابیون

پروژه محوطه سازی گابیون  مکان: تهران، لواسان طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی گابیون از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی گابیون پی برده شود در ادامه به توصیف محوطه سازی و اهمیت آن...

پروژه تولید گل پامچال

پروژه تولید گل پامچال متراژ: 500 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه تولید گل پامچال از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه تولید گل پامچال پی برده شود در ادامه به توصیف محوطه سازی و اهمیت...

پروژه بازسازی باغ میگون

پروژه بازسازی باغ میگون  مکان: میگون طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه بازسازی باغ میگون از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی پروژه بازسازی باغ میگون پی برده شود در ادامه به توصیف محوطه سازی و اهمیت...

پروژه بازسازی فضای سبز

پروژه بازسازی فضای سبز مکان: تهران، دروس طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه بازسازی فضای سبز از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی پروژه بازسازی فضای سبز پی برده شود در ادامه به توصیف محوطه سازی و...

پروژه بازسازی فضای سبز منزل مسکونی ویلایی

پروژه بازسازی فضای سبز منزل مسکونی ویلایی مکان: تهران، شهرک غرب طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه بازسازی فضای سبز منزل مسکونی ویلایی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی پروژه بازسازی فضای سبز منزل مسکونی ویلایی...

پروژه احیا باغ و محوطه سازی

پروژه احیا باغ و محوطه سازی مکان: تهران، اوشان طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه احیا باغ و محوطه سازی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه احیا باغ محوطه سازی پی برده شود در ادامه به توصیف محوطه...

پروژه احداث فضای سبز ویلایی

پروژه احداث فضای سبز ویلایی مکان: تهران، لواسان متراژ : 3000 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه احداث فضای سبز ویلایی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی پروژه احداث فضای سبز ویلایی پی برده...

پروژه احداث فضای سبز و آلاچیق ویلایی

پروژه احداث فضای سبز و آلاچیق ویلایی مکان: کرج بلوار ارم طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه احداث فضای سبز و آلاچیق ویلایی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی پروژه احداث فضای سبز و آلاچیق ویلایی...

پروژه احداث فضای سبز منزل مسکونی

پروژه احداث فضای سبز منزل مسکونی مکان: تهران، شهرک غرب خوردین متراژ : 250 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه احداث فضای سبز منزل مسکونی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی پروژه احداث فضای سبز...

پروژه بازسازی فضای سبز ویلایی

پروژه بازسازی فضای سبز ویلایی مکان: تهران، شهرک غرب فاز 6 متراژ : 300 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه بازسازی فضای سبز ویلایی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی پروژه بازسازی فضای سبز...