محوطه سازی بلوار کشاورز

محوطه سازی بلوار کشاورز مکان: تهران، بلوار کشاورز طراحی و اجرا: گرین کارا محوطه سازی بلوار کشاورز از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی  بلوار کشاورز پی برده شود در ادامه به توصیف محوطه سازی و اهمیت آن...

محوطه سازی ویلایی لواسان

محوطه سازی ویلایی لواسان مکان: تهران، لواسان متراژ : 156 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا محوطه سازی ویلایی لواسان از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی  ویلایی لواسان پی برده شود در ادامه به توصیف...

برکه و آبنما پروژه کیش

برکه و آبنما پروژه کیش مکان: کیش متراژ :50 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا برکه و آبنما پروژه کیش از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی برکه و آبنما پروژه کیش پی برده شود در ادامه...

برکه و آبنما پروژه فشم

برکه و آبنما پروژه فشم مکان: فشم متراژ : 1000 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا برکه و آبنما پروژه فشم از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی برکه و آبنما پروژه فشم پی برده شود...

برکه و آبنما پروژه نیرو هوایی

برکه و آبنما پروژه نیرو هوایی مکان: نیرو هوایی متراژ :60 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا برکه و آبنما پروژه نیرو هوایی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت محوطه سازی برکه و آبنما پروژه نیرو هوایی...