پروژه محوطه سازی باغ محمد شهر

پروژه محوطه سازی باغ محمد شهر مکان: کرج – محمد شهر طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی باغ محمد شهر از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی باغ محمد شهر پی برده شود در...

پروژه محوطه سازی شهرک غرب

پروژه محوطه سازی شهرک غرب مکان: تهران – شهرک غرب متراژ: 500 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی شهرک غرب از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی شهرک غرب پی برده شود...

پروژه احداث فضای سبز و نگهداری منزل مسکونی

پروژه احداث فضای سبز و نگهداری منزل مسکونی متراژ: 400 متر مربع مکان: تهران – شهرک غرب طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه احداث فضای سبز و نگهداری منزل مسکونی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه احداث...

پروژه محوطه سازی آپارتمانی

پروژه محوطه سازی آپارتمانی مکان: تهران – پاسداران متراژ: 100 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی آپارتمانی از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی آپارتمانی پی برده شود در ادامه به توصیف...

پروژه محوطه سازی کرشت بومهن

پروژه محوطه سازی کرشت بومهن مکان: تهران – بومهن طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی کرشت بومهن از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی کرشت بومهن پی برده شود در ادامه به توصیف محوطه...

پروژه محوطه سازی و نما تراس کرشت

پروژه محوطه سازی و نمای تراس کرشت مکان: تهران – بومهن متراژ: 750 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی و نما تراس کرشت از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی و نما...

پروژه محوطه سازی و فضای سبز ویلایی کرشت

پروژه محوطه سازی و فضای سبز ویلایی کرشت مکان: تهران، بومهن متراژ: 500 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی و فضای سبز ویلایی کرشت از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی و...

پروژه محوطه سازی باغ ویلا فشم

پروژه محوطه سازی باغ ویلا فشم مکان: تهران، فشم متراژ: 2000 متر مربع طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی باغ ویلا فشم از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی باغ ویلا فشم پی برده...

پروژه محوطه سازی باغ ویلا کرشت

پروژه محوطه سازی باغ ویلا کرشت مکان: تهران، بومهن طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی باغ ویلا کرشت از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی باغ ویلا کرشت پی برده شود در ادامه به...

پروژه محوطه سازی گابیون

پروژه محوطه سازی گابیون  مکان: تهران، لواسان طراحی و اجرا: گرین کارا پروژه محوطه سازی گابیون از سری پروژه های محوطه سازی بسیار چشم نواز و فوق العاده مجموعه گرین کاراست. برای اینکه به اهمیت پروژه محوطه سازی گابیون پی برده شود در ادامه به توصیف محوطه سازی و اهمیت آن...