کاکتوس فرو لاتیسپینوس

کاکتوس فرو لاتیسپینوس با نام علمی Ferocactus latispinus از خانواده کاکتوس ها بوده و با نام کاکتوس آبنباتی نیز خوانده می شود. کاکتوس فرو لاتیسپینوس ها جز بزرگ‌ ترین دسته از گونه‌های کاکتوس‌ها هستند. بیشتر واریته های فرو کاکتوس‌ها دارای رشد کمی هستند. فرو کاکتوس‌ها به جهت داشتن تیغ‌ های رنگی و اغلب درشت...

کاکتوس فائوکاریا

کاکتوس فائوکاریا با نام علمی Faucaria Tigrina از خانواده Aizoaceae بوده و با نام های کاکتوس دندان کوسه ای و کاکتوس دندان ببری خوانده می شود. کاکتوس فائوکاریا بومی آفریقای جنوبی استان کیپ و آلبانی می باشد. فائوکاریا، مقاوم بوده و جزء کاکتوس ها به شمار می آید. این کاکتوس فاقد تیغ بود...

ساکولنت سنسیو

ساکولنت سنسیو با نام علمی Senecio Rowleyanus از خانواده ساکولنت ها بوده و با نام های ساکولنت غوره ای و ساکولنت انگوری نیز خوانده می شود. ساکولنت سنسیو با برگهای عجیب و گوشتی، خزنده و بالا رونده، کمیاب بهترین انتخاب برای گلدانهای آویزن می باشد. نام گذاری سنسیو از شکل ظاهری و نوع...

کاکتوس سن پدرو

کاکتوس سن پدرو با نام علمی Trichocereus pachanoi از خانواده کاکتوس ها بوده و با نام عامیانه پایه سن پدرو نیز خوانده می شود. کاکتوس سن پدرو  بومی کوه‌های پرو، اکوادور، بولیوی و شمال آرژانتین می باشد. این گیاه معروف یک کاکتوس سریع رشد است. کاکتوس سن پدرو به عنوان زیور آلات در مراسمات مذهبی...

کاکتوس سفالوسرئوس سنیلیس

کاکتوس سفالوسرئوس سنیلیس با نام علمی Cephalocereus senilis از خانواده کاکتوس بوده و با نام های پیر مرد و اولد من شناخته می شوند. کاکتوس سفالوسرئوس سنیلیس بومی شرق مکزیک می باشد. سفالوسرئوس سنیلیس حالت ستونی بلند با خوشه هایی از ساقه می باشد. این کاکتوس می تواند ۵ تا ۱۵ متر قد...

زیگو کاکتوس

زیگو کاکتوس با نام علمی Schlumbergera truncata از خانواده کاکتوس ها بوده که با نام عامیانه کاکتوس کریسمس نیز شناخته می شود. زیگو کاکتوس بومی برزیل می باشد. این کاکتوس با نام های ذیل نیز خوانده می شود: Zygocactus truncatus Thanksgiving Cactus Christmas Cactus Easter Cactus کاکتوس کریسمس کاکتوس شناخته شده ای بوده...

کاکتوس چاماسرئوس

کاکتوس چاماسرئوس با نام علمی Echinopsis chamaecereus و نام انگلیسی Lobivia silvestri از خانواده کاکتوس ها می باشد. کاکتوس چاماسرئوس با نام های کاکتوس بند انگشتی و بادام زمینی نیز خوانده می شود. این کاکتوس ستون مانند، پاکوتاه و خیلی نرم، با شمار فراوانی ساقه های کوتاه و شاخه های فراوان می باشد. رنگ ساقه ها...

کاکتوس تریکوسرئوس پاچانویی

کاکتوس تریکوسرئوس پاچانویی با نام علمی Trichocereus pachanoi بوده که با نام عامیانه سن پدرو شناخته می شود. کاکتوس تریکوسرئوس پاچانویی بومی مناطق ذیل می باشد. آرژانتین  بولیوی شیلی اِکوادُر تریکوسرئوس پاچانویی دارای پیکر استوانه ای و ستونی شکل در طیف رنگی سبز شفاف و روشن تا سبز تیره می باشد. خارهای تریکوسرئوس پاچانویی در...

کاکتوس پرسکیا

کاکتوس پرسکیا با نام علمی Pereskia از خانواده کاکتوس ها بوده و با نام های پایه خودکاری و پایه مدادی نیز خوانده می شود. کاکتوس پرسکیا بیشتر شبیه بوته گل رز می باشد تا یک کاکتوس. پرسکیا مانند کاکتوس دارای آرئول و خار هستند. گفتنی است،  این گونه جز کاکتوس‌های برگ دار محسوب می‌شود. ...

کاکتوس پاخی سرئوس مارگیناتوس

کاکتوس پاخی سرئوس مارگیناتوس با نام علمی marginatocereus marginatus به نام پایه چرمی نیز خوانده می شود. کاکتوس پاخی سرئوس مارگیناتوس کاکتوسی ستونی و بلند و با ابهت بدون شاخه از پایه است. این گیاه پایه ای بسیار مناسب برای پیوند زدن انواع کاکتوس به شمار می آید. پاخی سرئوس مارگیناتوس در طبیعت ارتفاع آن...