امروزه با توجه به اهمیت حضور طبیعت در فضاهای قابل زیست انسانی، دیوار سبز به عنوان یکی از محصولات ناشی از پیشرفت معماری مدرن، پاسخ مناسبی به ایجاد حس طبیعت در فضاهای مذکور است.

گرین کارا نیز با ارائه این محصول خود را به عنوان پیشگامان این تخصص معرفی می نماید. در فرآیند طراحی و اجرای گرین وال عواملی مهم تاثیر گذار هستند. این عوامل عبارتند از:

• بودجه
• محل استفاده دیوار سبز (فضای بیرونی یا داخلی)
• کاربری فضا
• مقیاس فضا
• میزان تابش مستقیم و غیر مستقیم نور خورشید
• رطوبت هوا
• شدت وزش باد
• میزان بارندگی
• شرایط اقلیمی

از این رو گرین کارا راهکارهای مختلفی را با توجه به بودجه بندی و محل اجرای پروژه پیش روی کارفرمایان محترم قرار می دهد.

دیوار سبز گلدانی اسکاله

دیوار سبز گلدانی ژیسویل

دیوار سبز هیدروپونیک

دیوار سبز رشته ای

خزه سبز

پارتیشن سبز

• دیوار سبز گلدانی ورتیس

می توانید با کلیک بر روی هر کدام از سیستم های زیر اطلاعات بیشتر را ملاحظه نمایید.