دیوار سبز ورتیس
دیوار سبز
دیوار سبز

 

دیوار سبز ورتیس

دیوار سبز ورتیس  برای ایجاد باغ های عمودی در فضاهای داخلی و خارجی کاربرد دارد.

 

گلدان 16 قسمتی

طراحی باکس های ورتیس باعث می شود تا بتوان در یک گلدان 16 گیاه را همزمان کشت کرد. طراحی و شکل گلدان ورتیس باعث می شود تا استرس گیاه کم شده و شرایط عادی برخورداری از خاک و نور برایش تامین شود.

نصب باکس های  ورتیس سیار ساده و سریع بوده و نگهداری یا تعویض باکس و گیاهان داخل آن بسیار ساده است.

برای نصب باکس های ورتیس یک سینی در قسمت پایینی نصب شده و قلاب های متحرک در قسمت بالایی نصب می شوند.

با قرار گرفتن باکس روی سینی پایینی و تکیه به دیوار قلاب های متحرک چرخیده و باکس را قفل می کند. به این ترتیب نصب یا برداشت باکس ها بسیار آسان خواهد بود.

 

گلدان 16 قسمتی

 

نحوه قفل شدن باکس گلدان ورتیس
نحوهنصب باکس گلدان

 

 

آبیاری گیاهان در دیوار سبز 

آبیاری باکس ها از طریق منفذ بالایی باکس ها انجام می شود. لوله کشی و اتصال به سیستم آبیاری دستی یا هوشمند بر اساس طراحی کل سازه انجام می شود.

 

 

نحوه آبیاری گلدان ورتیس
نحوه آبیاری گلدان ورتیس.

مزایای دیوار سبز ورتیس

 

رشد بهینه ریشه گیاهان

مغایر با فشردگی و خفه شدن ریشه ای گیاه

ظرفیت بالای نگهداری آب

آبرسانی مناسب

اجازه فعالیت های میکروبی

ضد بیمار، قارچ زدگی، علف هرز و حشرات

کمترین میزان نشت هنگام کوددهی

افزایش مقاومت گیاه در برابر یخ زدگی

 

دیوار سبز ورتیس
دیوار سبز ورتیس